(1)
Fitrianingsih; Roslita, R.; Adila, D. R. Hubungan Pengetahuan Tentang Menarche Dengan Kesiapan Menghadapi Menarche. JKH 2022, 2, 23-35.